tennisový míček

Lucík - Rezervační systém pro fitness centra


Jednoduchý, levný, snadno nastavitelný...


K zobrazování cvičebních hodin a přihlašování zákazníků ve vašem centru slouží přihlašovací sekce kterou si můžete vytvořit v administraci rezervačního systému. Tato sekce je v administraci plně editovatelná, lze si zvolit vlastnosti přihlašování, velikost tabulek, barvy jednotlivých částí i typ a velikost písma. Na stránku s uživatelskou sekcí můžete přímo odkazovat z vaších stránek nebo jí do vaších stránek vložit jako iframe.


Ukázka přihlašování na skupinová cvičení - rozvrh hodin
Ukázka rezervace např. tenisových kurtů.
Jednoduchá přihlašovací tabulka pro skupinová cvičení.


Volné přihlášení -Zákazníci se můžou na cvičební hodiny přihlásit pomocí svého jména, příjmení a emailové adresy na kterou dostanou i potvrzení o rezervaci spolu s odkazem na odhlášení se z hodiny. Dále se uživatel může přihlásit pomocí čísla permanentky, předem smluveného heslo a dalších údajů jako je poznámka, město, ulice, Čp a další pokuď potřebujete vědět o uživateli víc informací


Přihlášení s registrací - Každá zákazník má své přihlašovací údaje (login, heslo) pomocí kterých se přihlašuje na hodiny. Tyto údaje zákazník získá registrací kterou může provést zákazník buď přímo na stránkách nebo zákazníka můžete zaregistrovat ve vašem centru společně například se zakoupením permanentky. Zákazník má také po zadání přihlašovacích údaje přístup do svého učtu s přehledem provedených rezervací.
Ukázka přihlašování na skupinová cvičení - rozvrh hodin
Ukázka rezervace celodeních aktivit např. tenisových kurtů.

Spinning Aerobic Zumba
Pro uživatele jsou dále dostupné nástroje stav rezervace a stav permanentky . Tyto nástoje si můžete taktéž vložit na vaše stránky. Barva a vzhled těchto nástrojů lze ovlivnit pomocí přídavných parametrů.

: Srazcyklistu.cz : Věty a slovíčka :
info Zdeněk Válek | mail kontakt zvalek@seznam.cz | skype kontakt Zdenda4600 |